nlenfrdeites
joomla templates top joomla templates template joomla

Delivery

Artikelindex

Veiligheid

De eigenaar verklaart dat het schip voldoende zeewaardig is voor het vaargebied. BemanningNodig.nl zal het schip voor vertrek inspecteren op zeewaardigheid en de aanwezigheid en goede werking van de vereiste onderdelen en papieren. Als gedurende de inspectie of tijdens de reis blijkt dat het schip of onderdelen daarvan, naar het oordeel van de schipper een veilige vaart belemmeren, dan dient de opdrachtgever dit te repareren of akkoord te gaan dat de schipper dit repareert of laat repareren op kosten van de opdrachtgever. Recent gekeurde veiligheidsmiddelen dienen aan boord te zijn, zoals vuurwerk en een VHF. Voor tochten verder dan 10 mijl uit de kust is een reddingsvlot en EPIRB aan boord nodig. De reis mag door de schipper worden afgebroken indien hij oordeelt dat het schip niet veilig is. In dat geval blijft de dagelijkse vergoeding plus alle gemaakte onkosten, plus de te maken reiskosten terug naar de woonplaats van de schipper en bemanning verschuldigd.

Schades

De schipper of zijn bemanning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/slijtage aan het schip die ontstaat tijdens de delivery. Ook niet voor sleep- of bergingskosten. Als er onderweg schade ontstaat zal de schipper proberen de schade zelf te herstellen. Indien dit niet lukt zal er in de dichtbijzijnde haven contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Als het schip door schade, verlies of door weersomstandigheden niet kan varen, wordt toch de dagvergoeding en onkostenvergoeding in rekening gebracht.

Verzekering

Het schip dient verzekerd te zijn voor schade, diefstal en aansprakelijkheid. De opdrachtgever verklaart dat de verzekeringspolis van het schip dekking biedt als het schip door een betaalde schipper met bemanning wordt getransporteerd. De opdrachtgever stuurt een kopie van de verzekeringspolis op van het schip ter beoordeling van JasperJWatersport.nl.

Bootpapieren

Alle benodigde bootpapieren dienen aan boord aanwezig te zijn. Zoals een internationaal Verzekeringsbewijs, het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP), BTW papieren, Vergunningen voor maritieme communicatie apparatuur, enzovoort.
Tevens een verklaring waarin de booteigenaar expliciet toestemming geeft aan JasperJ Watersport om het schip te varen, overeenkomstig de afgesloten Opdrachtbevestiging.

Bemanning

JasperJ zal zelf zorgen voor bemanning indien dat nodig is voor de delivery. De schipper en bemanning mogen onderweg gebruikmaken van de kooien, toiletten, douches, kombuis, e.d.

Illegale activiteiten

Indien er drugs of andere illegale zaken aan boord worden gevonden tijdens de delivery of als het jacht voor smokkel blijkt te worden ingezet zal de schipper dit aangeven aan de autoriteiten.

Kijk voor meer info ook op www.schipovervaren.nl.